Концерт

13.05.2017г

КОНЦЕРТ  «МОЯ ГАГАУЗИЯ»

13 мая в Московском доме национальностей прошел детский праздник – концерт «Моя Гагаузия». Программа концерта была построена на рассказе о праздновании Хедерлез в Гагаузии. Рассказ на гагаузском и русском языке о гагаузах, истории празднования Хедерлез, о Георгии Победоносце, песни, танцы, стихи в исполнении и самых маленьких и старших ребят.

Особый интерес представляют произведения собственного сочинения, впервые прозвучавшие со сцены Московского дома национальностей.

Дерюгин Вячеслав Викторович (18 лет) написал песню на стихи собственного сочинения:

Паалы Буджаам

Бенимь юряямь алээр, бенимь юряямь аалэр

Гиттимь евьдянь узак узак узаа

бенимь юряямь аалэр, бенимь юряямь аалэр,

Бензерь о бирь чок умутсуз ушаа

Гичямь бЯнь орая, гичямь бянь орая

Нередя беклерь АНА топрак,

Калджам бянь орада, калджам бянь орада

О еринь татлы аады Буджак

Орда чалэрлар тюрькюлярь, орда верилер насаатлар,

Нидже ии ёлу ляязым аирмаа

О тарафта вар дерелярь, дженнет (Рай) гиби гезяль кырлар

Сянь гереджянь, ачан гичянь Буджаа.

Маил олэрым кушлара, гезяль, татлы о сеслеря

ангылары гирерьлярь джанына,

инсанда куш гиби ялпак, ачан сербесть хемь бирликьтя

Буну дилеримь бянь Ватаныма

Пекь чок езлеримь кырлары, гекьтя парлак (блестящий) илдызлары,

Чекерь епьмя хемь саармашма Буджаа,

Гельдийнянь йеньдянь дириледжямь, хемь гюлеряк качинаджам

Илан едеджямь хербирь инсана

Гельдимь бянь бурая, гельдимь бянь бурая

Нередя яшээр Ана Топраам,

Калдым бянь бурада, калдым бянь бурада

Нередя паалы бенимь Буджаам.      (2017г)

 

Кеся Оксана прочитала своё стихотворение о Гагаузии, написанное на русском языке

Моя Гагаузия 

Картина природы и труда

Гагаузия, родная ты моя!

Гроздь винограда и запах ароматного вина,

Прохлада сада и полный огород рассады.

Солнца луч всегда там светит

И вас с радостью там встретят

С хлебом, с солью и с вином –

Счастье, радость, полный дом!     (2017г)

 

Кырбоба Ванечка (6 лет) прочитал стихи, которые написала его мама Кырбоба Т.В., внучка известного поэта, прозаика, живописца и кинорежиссера Д. Кара Чобана.

Nicȁ islȁȁ Beşalmada

Benim adım – Kırboba Vani,

Duudum bȁn Moskva kasabasında.

Ana-boba hep annadȇrlar,

Nicȁ islȁȁ Beşalmada.

Açan gittim seftȁ orıı bȁn,

Sansın, fazendaya düştüm.

Eşil dolay, gözȁl, sıcak,

İnsan da pek islȁȁ, yalpak.

Beşalmada bȁn raat duyȇrım.

Benim canım çeker orıı.

Bütün yıl dayanmaz bekleerim

Yaz vakıdı gideyim orıı.

Beşalma – Gagauziyanın bir payı.

Bana o pek paalı bir er.

Ordan çıkma dedelerım,

Orda ana-boba duuma eri.

Bȁn Moskvada duudum, bȁn bıralıyım,

Bırda, artık, benim evim.

Ama sıkça bȁn darsıyêrım,

Beşalmaya çeker beni!    (2017г)

 

Завричко Светлана (6 лет) вместе с мамой написала рассказ:

Benim Kongazɪm

   İsteerim annatmaa Kongaz küüyü için. Orasɪ benim Vatanɪn. Makar şindi bän bulunêrɪm Rusiyäda hem ileriyä hazɪrlanêrɪm burada okula çeketmää, ürääm benim hep güneşli Kongazda.

   Hergün düş kurêrɪm, nicä anamnan bobam bulaceklar kendilerinä iş Gagauziyäda da ozaman biz yaşayacez kendi sevgili evimizdä. Bän yakɪşacek yardɪmnayɪm malimä hem däduma ev işlerindä. Dädumnan barabar erken sabaalen haydayacez danacıı kenara otlatmaa, avşamnen yardɪmnayacam malimä saamaa ineciimizi Gülcääzkacii da sora, hepsimiz, toplanɪp avşam sofrasɪna, şen konuşacez, şakalaşacez, kɪsmetli olacez. Da malinin skaypta küsülü bakɪşɪ diişilecek, şɪlaycêk sevinmeliktän, zere artɪk olacek kim yardɪmnasɪn ona doyurmaa hayvannarɪ hem kuşlarɪ.

   Evdä aulumuzda ekili küçerek bir meyva başçasɪ. Açan olmuş olacek ilk kɪrmɪzɪ kirezçik, ilk sarɪ zerdelicik, almacɪk, ericäk yada en şɪralɪ armutçuk, dädum, koparɪp meyvacii, mutlak payedecek onu ikiyä da ikramnayacek beni hem benim kɪzkardaşçiimɪ Daşkayi. Nesoy şannɪ kokular o başçacıkta! Tatlɪ meyva kokusu karɪşêr gözelim gül çɪçeklerin kokusunnan.

   Komşu arkadaşlarɪm da severlär, musaafirlää gelip, meyvacik iyelim hem fidannarɪn gölgesindä oyuncaklarlan oynayalɪm. Açan birimizin anasɪ fɪrɪnda ekmek pişirer, bütün sokaa daalêr  bir käämil koku. Bileriz, ani şindi mamumuz yada malimız bir somuncuu koparacek birkaç payä, biraz dä koku sepeliycek üstlernä da mutlak yɪkramnayacek bizi.

   Hepsindän pek sä severim bän, nicä geçer bizdä küüdä yortular, haliz da Eni yɪl yortularɪ. “Hêy-hêy” hem “Surva” günnerindä Kongazda biz, hepsi uşaklar, pek kɪsmetliyiz, evdän evä gezeriz dä evin yaşayannarɪnɪ kutlêrɪz Eni yɪllan, şen çancaazɪ düüyeeriz, gözäl şiirlär annadêrɪz, türkülär çalêrɪz, sevinmeliklär dä getireriz. Çorbacɪlar şükür ederlär bizi, baaşlêêrlar çok tatlɪlɪklar hem para da vererlär.

   Bän sayêrɪm, ani benim Vatanɪmɪmda – Gagauziyäda, Kongaz küüyündä – yaşêêrlar en kɪsmetli uşaklar hem en ii insannar, burada en gözäl tabiat hem en käämil, pak soluk.

   Onuştan pek isteerim yaşamaa Ana erimdä.      (2017г)

В конце мероприятия Федор Георгиевич Драгой (Президент РОО «Союз гагаузов»)  и Валкан Владимир Иванович (вице-президент РОО «Союз гагаузов» по экономической политике, председатель Союза гагаузских предпринимателей (СГП)) вручили грамоты и сладкие подарки молодым талантам. Затем все собрались на сцене для памятной фотографии

Организаторы, спонсоры и участники концертной программы своим умением и старанием создали настоящий праздник, за что им всем огромное спасибо.

[Not a valid template]

  Михайлова С.